Ostatní

Zánět mozku lze tlumit i přes oligodendrocyty

26.12.2019 10:19
Zajímavé zjištění přinesla studie výzkumníků z lékařské fakulty University of Virginia. V časopise Acta Neuropathologica letos na podzim publikovali výsledky své práce, která významným způsobem rozšiřuje pohled na funkci oligodendrocytů v centrální nervové soustavě. Jejich působení...

Kombinace prognostických ukazatelů zlepšuje předpověď invalidity

18.10.2015 14:01
V průběhu šesti let po zahájení aplikace léku Avonex (1x týdně injekčně do svalu) zaznamenali výzkumníci trvalý nárůst invalidity* u 20 % pacientů s klinicky izolovaným syndromem (CIS), což je první ataka podezřelá z možného vývoje RS. A 61 % pacientů vyvinulo v období šestiletého výzkumu...

Na ECTRIMS 2015 přednášeli 3 čeští neurologové

12.10.2015 16:23
Na prestižním kongresu Evropského výboru pro léčbu a výzkum roztroušené sklerózy (ECTRIMS) nechyběli letos v Barceloně mezi přednášejícími dva neurologové působící v RS centrech v České republice. Nejprve v zahajovací den, tedy ve středu 7. října 2015 ráno přednášela prof. MUDr. Eva...

Nejčastěji zkoumané choroby, které provázejí RS

29.01.2015 16:06
První výsledky zřejmě nejdůkladnější analýzy komorbidit při roztroušené skleróze přineslo první číslo časopisu Multple Sclerosis Journal v roce 2015. Komorbidita je odborný termín, který zdravotníci používají pro současný výskyt několika onemocnění u jednoho pacienta. Mnozí laici již...

Čeští neurologové na ECTRIMS 2014

03.01.2015 12:52
Na prestižním setkání světových neurologů ECTRIMS (Evropský výbor pro léčbu a výzkum roztroušené sklerózy) a ACTRIMS (severoamerický výbor) v roce 2014 v Bostonu (USA) prezentovalo svou vědeckou práci i několik neurologů a fyzioterapeutů z České republiky. V tomto článku přinášíme...

Proč je důležitá informovanost pacienta

30.12.2014 16:58
Vědci z Institutu sociálního lékařství v Lubeku v Německu (Köpke S1, Kern S, Ziemssen T, Berghoff M, Kleiter I, Marziniak M, Paul F, Vettorazzi E, Pöttgen J, Fischer K, Kasper J, Heesen C.) zveřejnili v časopise Journal of Neurology, Neurosurgery nad Psychiatry (4/2014) výsledky klinické zkoušky...