Zamítnutá léčiva

Nerventra (laquinimod) - tabletkový lék podávaný 1x denně. Výbor pro humánní léčiva (CHMP) doporučil Evropské komisi v lednu 2014 neschválit toto léčivo pro evropský trh a po odvolání výrobce potom v květnu 2014 toto své doporučení potvrdil. Poukázal přitom na zvýšený výskyt rakoviny u laboratorních zvířat, na nichž bylo léčivo dlouhodobě testováno a na poškození plodu zvířat, která při této terapii zabřezla. Studie na zvířatech navíc naznačují, že některé škodlivé účinky léčiva se mohou projevit i se zpožděním, tedy až v pozdějším životě dítěte pacientky, která by užila Nerventru v těhotenství. 

Zinbryta (daclizumab) - injekčně podávaný preparát si aplikovali sami pacienti 1x za měsíc, a sice pod kůži (v předplněných injekcích). Výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) při Evropské lékové agentuře (EMA) ale po důkladném přezkoumání 18. května 2018 potvrdil, že rizika spojená s užíváním tohoto léku při relaps-remitující roztroušené skleróze převažují jeho možný přínos. Toto léčivo na bázi monoklonálních protilátek totiž pro pacienty představuje riziko závažných a potenciálně smrtelných imunitních reakcí postihujících mozek, játra a jiné orgány.