Krátkodobá léčba

Pozor na alergickou reakci u Solu-Medrolu

09.12.2016 14:10
09.12.2016 14:10 Lidé, kteří mají alergii na bílkoviny kravského mléka, mohou v některých případech po infuzi methylprednisolonu (SoluMedrol) vyvinout prudkou alergickou reakci. Lékaři, kteří podávají infuze s účinnou látkou methylprednisolon pacientům při léčbě různých alergií,...

Další nežádoucí účinky Solu-Medrolu aj.

28.11.2015 12:47
Orgány Evropské lékové agentury (EMA) po důkladném posouzení ohlášených kazuistik rozhodly 7. listopadu 2015 o tom, aby držitelé registrací pro léky obsahující účinnou látku methylprednisolon doplnili informace provázející tyto léky (patří sem mj. Solu-Medrol používaný pro zaléčení...

Solu-Medrol - upozornění pro zdravotníky

15.12.2014 14:48
Infuzní lék Solu-Medrol má být používán ihned po přípravě (tedy po smíchání prášku s rozpouštědlem), déle nesmí být skladován. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejnil z popudu výrobce dne 27. listopadu 2014 informační dopis, ve kterém upozorňuje zdravotníky na nutnost spotřebovat lék...

Solu-Medrol podávaný orálně ("pitíčka")

25.07.2014 12:36
V některých RS centrech v České republice podávají neurologové pacientům při atace Solu-Medrol nikoliv v infuzích, ale dají jim domů lahvičky s infuzním práškem s tím, aby si ho doma sami naředili grepovým džusem a 1x za den vypili namísto infuze. Naprosto stejnou látku, kterou pacienti obvykle...

Přeléčení ataky

26.04.2014 13:52
Akutní vzplanutí zánětu (ataku) je zapotřebí co nejrychleji potlačit, aby zánět nestihl napáchat rozsáhlé (a mnohdy nevratné) změny v centrálním nervovém systému. K tomu používají neurologové na celém světě nejčastěji lék Solu-Medrol, který se standardně podává v infuzích. Při předepisování...
Všechny články