Pro pacienty SP-RS

BG-12 (dimethyl fumarát, Tecfidera), fáze III

23.06.2015 16:16
V červnu 2015 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) klinické hodnocení účinné látky, která je základní součástí v ČR již schváleného léku Tecfidera pro léčbu RR-RS. Tentokrát však budou tento léčivý přípravek zkoušet výhradně pacienti v sekundárně progresivním stádiu nemoci...

Sativex, fáze III

23.01.2015 15:21
V říjnu 2006 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) dvojitě zaslepenou, randomizovanou, placebem kontrolovanou, v paralelních skupinách prováděnou studii přípravku Sativex přidaného ke stávající léčbě, a sice ke zmírnění centrální neuropatické bolesti u pacientů s roztroušenou...

AV650 (k ovlivnění křečí), fáze II - nebylo zahájeno

17.01.2015 15:28
V září 2007 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) placebem kontrolované, randomizované klinické hodnocení ve dvou částech (dvojitě zaslepená, následovaná otevřenou), a sice ke zhodnocení bezpečnosti, snášenlivosti a předběžné účinnosti přípravku AV650 (tolperison HCl) u subjektů trpících...

Přehled klinických zkoušek pro pacienty se SP-RS

01.12.2014 16:18
Ke dni 30.11. 2014 byly v ČR povoleny tyto dvě klinické zkoušky léčiv pro pacienty se sekundárně-progresivní RS (ve věku 18-65 let): BAF312 - siponimod - účinná látka je testovaná při SP-RS od září 2013. Podrobnosti, včetně toho, která RS centra tuto klinickou zkoušku dělají, najdete...