NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY COPAXONE 40 mg

Nežáducí účinky se u pacientů mohou, ale nemusí projevit. Citujeme z příbalového letáku, jehož aktuální verzi najdete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL):

Alergické reakce (přecitlivělost)
Méně často se může objevit závažná alergická reakce na tento přípravek.

Přestaňte používat Copaxone 40 mg/ml a vyhledejte neprodleně lékaře nebo navštivte nejbližší lékařskou pohotovostní službu, pokud zpozorujete jakékoli známky těchto nežádoucích účinků:
-vyrážka (červené tečky nebo kopřivka)
-otok víček, tváře nebo rtů
-náhlá dušnost
-křeče (záchvaty)
-mdloba

Další reakce po podání injekce (bezprostřední postinjekční reakce)
Po podání přípravku Copaxone 40 mg/ml se může u některých osob objevit jeden nebo více z následujících příznaků. Ty normálně nepůsobí žádné potíže a obvykle odezní během půl hodiny.

Nicméně pokud následující příznaky přetrvávají déle než 30 minut, informujte neprodleně lékaře nebo navštivte nejbližší lékařskou pohotovostní službu:
-návaly (zčervenání kůže s pocitem horka) na hrudi nebo ve tváři (vazodilatace)
-dušnost
-bolest na hrudi
-bušení srdce a rychlý puls (palpitace, tachykardie)

Obecně byly nežádoucí účinky u přípravku Copaxone 40 mg/ml podávaného třikrát týdně hlášeny také u pacientů užívajících přípravek Copaxone 20 mg/ml (viz následující seznam).

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10):
-infekce, chřipka 
-úzkost, deprese
-bolest hlavy
-nevolnost
-kožní vyrážka
-bolest kloubů nebo zad
-pocit slabosti, reakce pokožky v místě vpichu, které zahrnují zarudnutí kůže, bolest, vznik podlitin, svědění, otok tkáně, zánět a reakce přecitlivělosti (tyto reakce v místě vpichu nejsou neobvyklé a jejich intenzita za normálních okolností časem klesá)
-nespecifikovaná bolest

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10):
-zánět dýchacích cest, žaludeční chřipka, opar rtů, zánět uší, rýma, absces dásní, vaginální kvasinková infekce
-nemaligní kožní výrůstky (nezhoubné nádory kůže), výrůstky tkáně (nádory)
-otok mízních uzlin
-alergické reakce
-ztráta chuti k jídlu
-přibývání na hmotnosti
-nervozita
-poruchy chuti
-zvýšené napětí svalů
-migréna
-potíže s řečí
-mdloby
-třes
-dvojité vidění
-potíže s očima
-ušní potíže
-kašel, senná rýma
-potíže v oblasti konečníku a řitního otvoru
-zácpa
-zubní kaz
-zažívací potíže
-obtížné polykání
-inkontinence stolice
-zvracení
-abnormální testy funkce jater
-tvorba podlitin
-nadměrné pocení
-svědění, kožní potíže, kopřivka
-bolest v krku
-nutkání vyprázdnit močový měchýř, časté močení, neschopnost dostatečně vyprázdnit měchýř
-zimnice
-otok obličeje
-ztráta podkožní tkáně v místě injekce, místní reakce, periferní otok, otok v důsledku zadržování tekutin
-horečka

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):
-absces, zánět kůže a podkožních měkkých tkání, vředy, pásový opar, zánět ledvin
-rakovina kůže
-zvýšený počet bílých krvinek, snížený počet bílých krvinek, zvětšení sleziny, snížený počet krevních destiček, změna tvaru bílých krvinek
-zvětšená štítná žláza, zvýšená funkce štítné žlázy
-nízká tolerance alkoholu
-dna
-zvýšená hladina tuků v krvi, více sodíku v krvi, snížení sérového feritinu
-zvláštní sny, zmatenost, euforická nálada, vidění, slyšení, pociťování nebo vnímání neexistujících věcí (halucinace), agresivita, abnormálně dobrá nálada, změny osobnosti, sebevražedné pokusy
-znecitlivění a bolest rukou (syndrom karpálního tunelu), duševní poruchy, záchvat (křeče)
-poblémy se psaním a čtením
-svalové křeče, problémy s pohybem, svalový spasmus, zánět nervů, neobvyklé nervosvalové spojení vedoucí k abnormální svalové funkci, paralýza, podklesávání
nohou (paréza peroneálního nervu), stav nevědomí (stupor)
-poruchy zrakového nervu vedoucí k problémům se zrakem
-mimovolní rychlý pohyb očních bulbů
-šedý zákal, poškození rohovky, suché oko, krvácení do oka, pokles očního víčka, rozšíření zornice, abnormální vidění nebo ztráta zraku v důsledku poruchy očního nervu
-nadbytečný srdeční stah (extrasystoly), pomalý srdeční puls, občasný rychlý srdeční puls
-křečové žíly
-opakovaná přerušení dýchání, krvácení z nosu, neobvykle rychlé nebo hluboké dýchání (hyperventilace), pocit stažení hrdla, potíže s plícemi, neschopnost dýchat kvůli zúžení hrdla (pocit dušení)
-zánět tlustého střeva, polypy v tlustém střevě, zánět tenkého střeva, říhání, jícnový vřed, zánět dásní, krvácení z konečníku, zvětšené slinné žlázy 
-žlučové kameny
-zvětšená játra
-otok kůže a měkkých tkání, kontaktní kožní vyrážka, bolestivé červené puchýřky, puchýřky na kůži
-otok, zánět a bolest kloubů (artritida nebo osteoartritida), zánět a bolest tíhových váčků v oblasti kloubu (vyskytujících se u některých kloubů), bolest v boku, snížení množství svalové hmoty
-krev v moči, ledvinové kameny, problémy s močovým ústrojím, abnormality moči
-potrat
-nateklé prsy, obtížné dosažení erekce, pokles nebo vyklouznutí pánevních orgánů z jejich místa (uvolnění nebo výhřez pánevních orgánů), přetrvávající erekce, potíže s prostatou, neobvyklé výsledky stěru PAP (abnormální stěr děložního čípku), potíže s varlaty, krvácení z pochvy, vaginální potíže
-cysta, kocovina
-nízká tělesná teplota (hypotermie)
-nespecifický zánět, destrukce tkání v místě injekce, problémy se sliznicemi
-potíže po očkování