Copaxone 40mg

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) schválil s platností od 1. září 2015 úhradu pro lék Copaxone 40 mg, který si pacienti injekčně aplikují pod kůži pouze 3x týdně, zatímco dosavadní Copaxone 20 mg si aplikují injekčně pod kůži každý den. Nic tedy již nebrání tomu, aby neurologové ve specializovaných RS centrech tento nový lék 1. volby začali pacientům předepisovat.