NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY AVONEXU

se u pacientů mohou, ale nemusí projevit. Citujeme z příbalového letáku, jehož aktuální verzi najdete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL):

ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: vyhledejte lékařskou pomoc

Závažné alergické reakce

Pokud se u Vás vyskytne:

- otok obličeje, rtů, nebo jazyka

- dýchací obtíže

- kožní vyrážka

ihned se spojte se svým lékařem. Nepoužívejte dále Avonex, dokud si nepohovoříte s lékařem.

Deprese

Pokud dostanete jakýkoliv příznak deprese:

- pocit neobyčejného smutku, úzkosti či vlastní neschopnosti

ihned se spojte se svým lékařem.

Porucha funkce jater

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z následujících příznaků:

- zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka)

- svědění po celém těle

- pocit nevolnosti (nauzea), zvracení

- snadný vznik modřin na kůži

okamžitě vyhledejte lékaře, protože se může jednat o známky případné poruchy funkce jater


NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY POZOROVANÉ V KLINICKÝCH HODNOCENÍCH. Toto jsou nežádoucí účinky, které lidé hlásili, když byl Avonex testován. Údaje jsou založeny na tom, kolik lidí uvedlo, že jimi trpělo. To vám poskytuje představu o tom, jak je pravděpodobné, že podobné nežádoucí účinky se vyskytnou i u vás.

Velmi časté nežádoucí účinky (trpí jimi nejméně 1 z 10 lidí)

- symptomy podobající se chřipce - bolest hlavy, bolesti ve svalech, zimnice nebo horečka: viz Chřipce se podobající symptomy níže

- bolest hlavy

Časté nežádoucí účinky (trpí jimi méně než 1 z 10 lidí)

- ztráta chuti k jídlu

- pocit slabosti a únavy

- obtíže se spánkem

- deprese

- zčervenání

- rýma

- diarrhoea (průjem)

- pocit nevolnosti (nauzea) nebo zvracení

- necitlivost nebo brnění kůže

- vyrážka, zhmožděniny na kůži

- zvýšené pocení, noční pocení

- bolest svalů, kloubů, rukou, nohou nebo krku

- svalové křeče, ztuhlost v kloubech a svalech

- bolest, zhmoždění nebo zarudnutí v místě injekce

Méně časté nežádoucí účinky (trpí jimi méně než 1 ze 100 lidí)

- vypadávání vlasů

- změny menstruačního cyklu

- pocit pálení v místě injekce

Vzácné nežádoucí účinky (trpí jimi méně než 1 z 1000 lidí)

- dýchací obtíže

- problémy s ledvinami zahrnující jizvení, které může snižovat funkci vašich ledvin


Pokud se u vás vyskytne některý nebo všechny tyto příznaky:

- zpěněná moč

- únava

- otok, zejména v oblasti kotníků a očních víček, a přírůstek tělesné hmotnosti.

okamžitě vyhledejte lékaře, protože se může jednat o známky případné poruchy funkce ledvin.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři.

- změny v krevních testech. Mohli byste rovněž zaznamenat příznaky jako únava, opakované infekce, nevysvětlené modřiny nebo krvácení.


OSTATNÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY.

Tyto účinky byly pozorovány u lidí používajících Avonex, ale nevíme, jaká je pravděpodobnost jejich výskytu.

- nedostatečně či nadměrně funkční štítná žláza

- nervozita či úzkostnost, emoční labilita, iracionální myšlenky či halucinace (vidění či slyšení věcí, které nejsou skutečné), zmatenost či sebevražda

- necitlivost, závrať, záchvaty nebo křeče a migrény

- vnímání vlastního srdečního tepu (bušení srdce), rychlý či nepravidelný srdeční tep nebo srdeční potíže, které by měly následující příznaky: snížená schopnost vykonávat fyzickou aktivitu, neschopnost ležet v rovině na lůžku, dechová nedostatečnost nebo otoky kotníků

- poruchy funkce jater, jak je uvedeno výše

- kopřivka nebo vyrážka připomínající puchýře, zhoršení psoriázy, pokud ji máte

- otok či krvácení v místě injekce nebo bolest na hrudi po injekci

- přírůstek nebo úbytek tělesné hmotnosti

- změny výsledků testů, včetně testů jaterních funkcí

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři.


ÚČINKY INJEKCE

Pocit na omdlení: První injekci Avonex Vám asi podá lékař. Možná budete mít pocit na omdlení. Můžete dokonce i omdlít. Je však nepravděpodobné, že se
to bude opakovat.

- Hned po injekci můžete mít pocit, že máte svaly napnuté nebo velmi slabé - jako kdybyste měli relaps. Je to zřídkavé. Stává se to pouze tehdy, když si píchnete injekci, a účinky brzy pominou. Může se to stát kdykoliv poté, co začnete používat Avonex.

- Jestliže si všimnete jakéhokoliv podráždění nebo kožních obtíží po injekci, sdělte to svému lékaři.

Chřipce se podobající symptomy. Někteří lidé uvádí, že po injekci Avonex mají pocit, jako kdyby měli chřipku. Příznaky jsou:

- bolest hlavy

- bolesti svalů

- zimnice nebo horečka

Tyto příznaky nejsou skutečnou chřipkou.

Tři jednoduché způsoby, jak napomoci snížení účinků symptomů podobajících se chřipce:

1. Injekci Avonex si dávejte těsně před ulehnutím na noc. To vám možná dovolí tyto účinky prospat.

2. Půl hodiny před injekcí Avonex užijte paracetamol nebo ibuprofen a pokračujte s jejich užíváním po dobu až jednoho dne. O vhodné dávce si promluvte se svým lékařem či lékárníkem.

3. Jestliže máte horečku, pijte hodně vody, abyste si udrželi dostatečnou hydrataci.