Avonex

Základní informace

26.10.2014 09:26
Jeho účinnou látkou je interferon β-1a. Tento lék byl schválen k léčbě relaps-remitující RS v USA v květnu 1996, Evropa schválila jeho užívání v březnu 1997.Interferon je látka patřící do skupiny bílkovin imunitního systému (současná medicína rozeznává interferony alfa, beta,...
Všechny články