LÉKY PRVNÍ VOLBY

Dostupnost léků první volby v ČR

01.12.2016 16:13
V současnosti mohou lékaři ve specializovaných RS centrech předepisovat pro relaps-remitující formu RS některý z celkem osmi léků první volby, z nichž pouze jeden je tabletkový. Injekční léky si aplikují sami pacienti doma (samozřejmě po odborném zaškolení ve specializovaném RS centru). Léky...

Testy (ne)účinnosti interferonů

22.10.2014 14:28
Při dlouhodobém používání interferonu β může část pacientů (42 %) vytvořit neutralizační protilátky (NAbs), které významně snižují účinnost těchto léků. Proto lékaři sledují klinickou účinnost interferonů zejména prostřednictvím vyšetření neutralizačních protilátek ve specializované...

U interferonů β zjištěny další nežádoucí účinky

22.08.2014 12:40
Výbor pro humánní léčiva Evropské lékové agentury (EMA) vydal upozornění na výskyt dalších nežádoucích účinků (NÚ) při užívání interferonů β, konkrétně nefrotického syndromu a také trombotické angiopatie (TMA), která u několika uživatelů skončila smrtí. Odkaz na detailní...
Všechny články