Zenapax

Výrobce stáhl lék Zinbryta ze všech trhů

04.03.2018 12:44
Pacienti s roztroušenou sklerózou se v ČR nakonec zřejmě vůbec nedočkají nového léku Zinbryta. Žadatel o to, aby tomuto léčivu (účinná látka daclizumab) byla po uvedení na trh nejprve v USA (květen 2016) a vzápětí i v Evropě (červenec 2016), stanovena úhrada ze zdravotního pojištění také v...

Úmrtí a vážné poškození jater u léku Zinbryta

16.06.2017 10:46
Nový lék Zinbryta (účinná látka daclizumab) se ještě ani nedostal k českým pacientům s relaps-remitentní RS a evropský regulační orgán už zahájil přehodnocování tohoto léčiva, které se aplikuje injekčně 1x za měsíc pod kůži. Evropská léková agentura (EMA) oznámila 9. června 2017, že kvůli úmrtí...

Injekční lék Zinbryta je již schválen pro země EU

12.07.2016 13:28
Evropská komise (EC) rozhodla 1. července 2016, že lék Zinbryta (účinná látka daclizumab) může být v zemích Evropské unie v následujících pěti letech předepisován a podáván dospělým pacientům s RR-RS. Jde o monoklonální protilátku, kterou si pacienti aplikují injekčně pod kůži 1x za měsíc. Toto...

Lék Zinbryta bude schválen pro Evropu už v roce 2016

30.04.2016 12:46
Výbor po humánní léčiva (CHMP) Evropského lékového úřadu (EMA) vydal 28. dubna 2016 souhlasné stanovisko s tím, aby byl lék Zinbryta uveden na trh v zemích Evropské unie. Nic tedy již nebrání tomu, aby evropské regulační orgány tento injekčně aplikovaný lék schválily k používání ještě v roce...

Základní informace

26.10.2014 10:37
Zinbryta/Zenapax (účinná látka daclizumab) je lék, který je dlouhá léta podáván pacientům při transplantaci orgánů, aby se omezilo riziko, že organismus odmítne transplantovaný orgán přijmout. V injekční formě (podání 1x za měsíc) se ovšem daclizumab osvědčil i při léčbě...
Všechny články