Nerventra

Základní informace

02.03.2015 16:54
Nerventra (laquinimod, ABR-215062) - tabletkový lék podávaný 1x denně. Výbor pro humánní léčiva (CHMP) doporučil Evropské komisi v lednu 2014 neschválit toto léčivo pro evropský trh, a po odvolání výrobce potom v květnu 2014 toto své negativní stanovisko potvrdil. Poukázal přitom na...
Všechny články