Tysabri

Výzkumnící potvrdili předpoklad, že Tysabri nefunguje u SP-RS

21.03.2018 18:51
To, co neurologové dosud jen předpokládali, je nyní již vědecky potvrzeným faktem: Nemá smysl podávat ne zrovna levný infuzní lék Tysabri pacientům, kteří se dostali do fáze sekundární progrese RS. Klinická studie ASCEND, která trvala 4 roky a zapojilo se do ní celkem 889 pacientů se SP-RS,...

Aktuální počet případů PML na Tysabri

20.01.2018 10:20
Od roku 2006 do 7. prosince 2017 potvrdili lékaři u uživatelů infuzního léku Tysabri 756 případů závažné infekce mozku PML, kterou vyvolává JC virus (John Cunningham Virus). Tento virus má v organismu zhruba polovina populace, aniž by nějak škodil, ale dlouhodobé...

EMA doporučuje častější MRI a JCV test u uživatelů Tysabri

04.03.2016 11:33
Lidé s roztroušenou sklerózou, kteří užívají lék druhé volby Tysabri a patří do skupiny pacientů s vyšším rizikem progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), by měli podstupovat vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) přinejmenším každých 3-6 měsíců. Tento závěr zveřejnil...

Pacientka vyvinula PML, i když měla negativní JCV- test a nikdy neužívala imunosupresiva

18.01.2016 17:27
Neurologové z Washingtonské univerzity referují v nejnovějším čísle časopisu Neurology o případu 70leté pacientky s roztroušenou sklerózou, která užívala lék Tysabri a vyvinula progresivní multifokální leukoencefalopatii (PML), přestože negativní test na protilátky JC viru, který tuto závažnou...

JCV index u 4 pacientů, kteří na Tysabri vyvinuli PML

05.01.2015 15:21
Odborníci ze Všeobecné univerzity a specializovaného RS centra v Amsterodamu (A. Vennegoor, J. A. van Rossum, C. H. Polman, M. P. Wattjes a J. Killestein) zaznamenali dlouhodobý vývoj hladiny protilátek proti JC viru v krvi čtyř pacientů, kteří při pozdější léčbě Tysabri vyvinuli závažné...
Všechny články