Gilenya

Závažné poruchy srdce u uživatel léku Gilenya

06.11.2017 16:47
Lék Gilenya nesmí být od nynějška nasazován pacientům se závažnějšími kardiovaskulárními poruchami. Varovný dopis, který je určen lékařům, dnes zveřejnil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který tak učinil z popudu výrobce i Evropské lékové agentury (EMA). Stalo se tak poté, co byly regulačním...

Pečlivější monitoring pacientů kvůli PML a rakovině kůže

30.12.2015 14:37
Výbor pro humánní léčiva Evropské lékové agentury (CHMP EMA) rozhodl na svém jednání ve dnech 14. - 17. prosince 2015 o vydání nového doporučení pro lékaře a pacienty, které má vést k minimalizaci dvou závažných rizik spojených s užíváním léku Gilenya. Konkrétně jde o minimalizaci možného výskytu...

Potvrzen třetí případ PML u uživatelů Gilenya, kteří nikdy nebrali Tysabri

28.08.2015 15:51
Výrobce tabletkového léku druhé volby Gilenya zveřejnil na svém webu v polovině srpna 2015 informaci o v pořadí již třetím případu progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), která se projevila u pacienta s roztroušenou sklerózou (RS), jež nikdy předtím neužíval Tysabri. U tohoto léku se PML...

Třetí případ výskytu PML u uživatelů léku Gilenya

28.02.2015 15:00
Společnost vyrábějící lék Gilenya potvrdila 16. února 2015 výskyt závažné infekce mozku - progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) u 49letého pacienta s roztroušenou sklerózou, který užíval tento lék přes čtyři roky, ale nikdy předtím neužívat lék Tysabri, který je s výskytem PML u RS...

Základní informace

26.10.2014 09:24
Jde o vůbec první tabletkový lék ovlivňující průběh roztroušené sklerózy, konkrétně relaps-remitující formy. Byl schválen Úřadem pro potraviny a léky (FDA) v roce 2010, od března 2011 získal od Evropské lékové agentury (EMA) licenci i k prodeji na evropském kontinentu. Byl ovšem...
Všechny články

Dlouhodobá léčba

Výrobci interferonů β, Gilenye a Tysabri přiznávají nové nežádoucí účinky

11.07.2015 09:40
Na základě rozhodnutí Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik (PRAC) Evropské lékové agentury (EMA) z dubna a května 2015 musí držitelé registračních rozhodnutí pro výrobu a prodej všech interferonů β a léků Gilenya a Tysabri doplnit do příbalových letáků informaci o...

Bezpečnost imunomodulačních RS léků v těhotenství

02.01.2015 15:11
Jaký vliv na plod a novorozence, případně na průběh těhotenství mají léky užívané ke zpomalení postupu invalidity u roztroušené sklerózy? Jedinečné srovnání již schválených léků i vyvíjených preparátů (zkoušených na pacientech v klinických studiích) přinesl text publikovaný v roce 2013 v...

Pegylovaný interferon β-1a - další injekční lék na RS

24.07.2014 14:14
Evropská komise vyhověla doporučení Výboru pro humánní léčiva (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) a schválila v červenci 2014 k používání lék Plegridy, což je pegylovaný interferon β-1a, tedy interferon s prodlouženým účinkem, a to pro distribuci v 28 evropských zemích. Následně FDA...

Cytostatika

29.04.2014 16:38
Jestliže RS má příliš agresivní průběh a/nebo dosavadní léky první či druhé volby dostatečně nezabírají, mohou lékaři ve specializovaných RS centrech přistoupit k eskalaci léčby za použití cytostatik. Nejde však o silná cytostatika známá z onkologické léčby, v případě roztroušené...

Léky druhé volby

27.04.2014 11:57
Po nasazení léků první volby neurolog ve specializovaném RS centru stav pacienta několik měsíců sleduje, aby se ujistil, že nežádoucí účinky nepřevládají nad přínosem užívaného preparátu. V případě, že léčivo dostatečně neúčinkuje (léky první volby fungují "skvěle" u 30 % pacientů,...

Léky první volby

26.04.2014 14:44
Česká republika patří k zemím, kde probíhá léčba roztroušené sklerózy podle celosvětově uznávaných standardů. Léčba ve specializovaných RS centrech se soustřeďuje téměř výhradně na relaps-remitentní formu RS, která bývá patrná zhruba u 85 % nově diagnostikovaných pacientů....