Refador

Základní informace

26.10.2014 09:22
Refador je lék, který byl v minulosti podáván pacientům se sekundárně progresivní RS nebo s agresivním průběhem RS (tj. nárůst invalidity nejméně o 1 bod EDSS v průběhu 12 měsíců). Od roku 2011 se ale toto léčivo obsahující účinnou látku mitoxantron při roztroušené skleróze...
Všechny články