NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY ENDOXANU

se u pacientů mohou, ale nemusí projevit. Je namístě zdůraznit, že RS pacientům je podáván Endoxan v mnohonásobně nižších dávkách než onkologickým pacientům při chemoterapii, ke které je tento lék primárně určen. Proto není na místě obávat se stejných NÚ, které se vyskytují při podávání silných dávek léku. Citujeme z příbalového letáku, jehož aktuální verzi najdete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL):

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ENDOXAN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U tohoto přípravku byly zaznamenány následující nežádoucí účinky.

Informujte ihned svého lékaře, pokud si všimnete některého z následujících nežádoucích účinků:

-samovolné tvorby modřin, aniž byste se udeřil/a, nebo krvácení z dásní. Může to být příznak snížení počtu Vašich krevních destiček.

-snížení počtu bílých krvinek, Váš lékař je bude během léčby sledovat. Nevyvolá to žádné příznaky, ale budete náchylnější k infekcím. Pokud se domníváte, že trpíte infekcí (máte vysokou horečku, pocit chladu a zimnici, nebo je Vám horko a potíte se, nebo máte projevy infekce, jako kašel nebo pálení při močení), budete pravděpodobně potřebovat antibiotika k léčbě infekce, protože Váš počet bílých krvinek je nižší než obvykle.

-výrazné bledosti, letargie a únavy. Může to být známka snížení počtu červených krvinek (anemie). Obvykle není zapotřebí žádná léčba, Váš organismus tyto červené krvinky nahradí. Pokud trpíte závažnou anémii, můžete potřebovat krevní transfuzi.

-máte krev v moči, bolest, snížené množství moči.


Další možné nežádoucí účinky mohou být:

Trávicí soustava

-nevolnost a zvracení. Mohou trvat až 24 hodin po podání přípravku ENDOXAN. Je možné, že budete potřebovat léky na nevolnost a zvracení. Zeptejte se na to svého lékaře.

-zánět sliznice dutiny ústní, tvorba vředů

-silná bolest břicha a zad (zánět slinivky)

Kůže a podkoží

-ztráta vlasů. Můžete zaznamenat malé množství vypadlých vlasů při česání se nebo mytí hlavy, nebo můžete přijít o většinu, či všechny vlasy. Množství vypadlých vlasů závisí na dávce přípravku ENDOXAN, síle Vašich vlasů, a na současném užívání jiných protinádorových léků. Pokud dostáváte přípravek ENDOXAN v kombinaci s jinými protinádorovými léky, ztráta vlasů je pravděpodobnější než při léčbě samotným přípravkem ENDOXAN.

-zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka), způsobené poruchou jater

-bledost (anemie) způsobená snížením počtu červených krvinek. Váš lékař bude toto během léčby sledovat.

-samovolný vznik modřin, způsobený zpomalením srážení krve

-změny zabarvení nehtů a kůže

Močové cesty

-pocit pálení či bolest při močení

-zjizvení a smrštění močového měchýře (bolest a potřeba častého močení)

-rakovina krve (leukemie)

-poruchy ledvin, včetně selhání ledvin

Hrudník

-dušnost

-zánět plic způsobující dušnost, kašel a zvýšenou teplotu

-zjizvení plic způsobující dušnost

Srdce a krevní oběh

-zrychlený tep, srdeční selhání

-změny srdečního rytmu a funkcí spojené s podáním vysokých dávek, které by zjistil Váš lékař na elektrokardiogramu (EKG)

Pohlavní ústrojí

-ztráta spermií (v některých případech trvalá)

-silnější menstruační krvácení u žen

-vynechání menstruačního cyklu (v některých případech trvalé)

Obecné

-slabost

-ztráta chuti k jídlu

-druhotné nádory (někdy v oblasti močového měchýře)

-nadýmání a otoky (zadržování tekutin)

-vysoké hladiny krevního cukru (žízeň, únava a podrážděnost)

-nízké hladiny krevního cukru (zmatenost, pocení)

-zvětšené červené krvinky

Změny mohou být též pozorovány ve výsledcích některých krevních testů:

-zvýšené hladiny některých látek, tzv. enzymů

-nízké hladiny sodíku v krvi

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to ihned svému lékaři nebo zdravotní sestře.