Dlouhodobá léčba

Výrobci interferonů β, Gilenye a Tysabri přiznávají nové nežádoucí účinky

11.07.2015 09:40
Na základě rozhodnutí Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik (PRAC) Evropské lékové agentury (EMA) z dubna a května 2015 musí držitelé registračních rozhodnutí pro výrobu a prodej všech interferonů β a léků Gilenya a Tysabri doplnit do příbalových letáků informaci o...

Bezpečnost imunomodulačních RS léků v těhotenství

02.01.2015 15:11
Jaký vliv na plod a novorozence, případně na průběh těhotenství mají léky užívané ke zpomalení postupu invalidity u roztroušené sklerózy? Jedinečné srovnání již schválených léků i vyvíjených preparátů (zkoušených na pacientech v klinických studiích) přinesl text publikovaný v roce 2013 v...

Pegylovaný interferon β-1a - další injekční lék na RS

24.07.2014 14:14
Evropská komise vyhověla doporučení Výboru pro humánní léčiva (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) a schválila v červenci 2014 k používání lék Plegridy, což je pegylovaný interferon β-1a, tedy interferon s prodlouženým účinkem, a to pro distribuci v 28 evropských zemích. Následně FDA...

Cytostatika

29.04.2014 16:38
Jestliže RS má příliš agresivní průběh a/nebo dosavadní léky první či druhé volby dostatečně nezabírají, mohou lékaři ve specializovaných RS centrech přistoupit k eskalaci léčby za použití cytostatik. Nejde však o silná cytostatika známá z onkologické léčby, v případě roztroušené...

Léky druhé volby

27.04.2014 11:57
Po nasazení léků první volby neurolog ve specializovaném RS centru stav pacienta několik měsíců sleduje, aby se ujistil, že nežádoucí účinky nepřevládají nad přínosem užívaného preparátu. V případě, že léčivo dostatečně neúčinkuje (léky první volby fungují "skvěle" u 30 % pacientů,...
Všechny články