Základní informace

01.12.2016 16:16

Plegridy je další injekční lék první volby pro pacienty s relaps-remitující RS, který byl schválen Evropskou lékovou agenturou (EMA) na jaře 2014 a v létě téhož roku ho schválil také Úřad pro potraviny a léky (FDA) pro severoamerický trh. Pegylovaný interferon v České republice stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění od prosince 2016, takže od tohoto data mohou injekční lék Plegridy pacientům předepisovat i neurologové ve specializovaných RS centrech v ČR.

Co to je pegylovaný interferon? Jde vlastně o klasický interferon β-1a, který je ovšem chemicky navázán na molekuly polyethylenglykolu (PEG). Tím výzkumníci dosáhli toho, že interferon β-1a má větší molekulovou hmotnost, díky čemuž se uvolňuje postupně - a proto působí v těle déle než klasické interferony β. Pacienti si tedy nemusí aplikovat pegylovaný lék tak často jako ten klasický. Zatímco známý interferon β-1a (Avonex) si aplikují pacienti injekčně do svalu vždy 1x týdně, pegylovaný interferon β-1a (Plegridy) si budou aplikovat v předplněných injekčních stříkačkách vždy 1x za 14 dnů, a sice pod kůži
Při zahájení terapie je lék Plegridy titrován - znamená to, že dávka je zpočátku nižší a postupně se zvyšuje až na stálou hodnotu 125 mikrogramů. V praxi to vypadá tak, že: 
- nejprve si pacient aplikuje lék v injekční stříkačce oranžové barvy (s obsahem 63 mikrogramů),
- o 14 dní později si aplikuje druhou dávku v injekční stříkačce modré barvy (s obsahem 94 mikrogramů) a
- 1 měsíc po první injekci si aplikuje třetí, tentokrát už plnou dávku 125 mikrogramů v injekční stříkačce šedé barvy.

Zpět