Základní informace

26.10.2014 09:26

Jeho účinnou látkou je interferon β-1a. Tento lék byl schválen k léčbě relaps-remitující RS v USA v květnu 1996, Evropa schválila jeho užívání v březnu 1997.

Interferon je látka patřící do skupiny bílkovin imunitního systému (současná medicína rozeznává interferony alfa, beta, epsilon, omega, kapa, gama a lambda), jde tedy o látku tělu vlastní.

Samotný Avonex se vyrábí z geneticky upravených buněk vaječníků čínského křečka, do kterých se vpraví gen lidského interferonu β. Sekvence aminokyselin Avonexu je totožná s aminokyselinovou sekvencí lidského interferonu β přirozeného původu.

Zpět