Základní informace

26.10.2014 09:25

Jde o zatím nejúčinnější lék k ovlivnění průběhu relaps-remitující roztroušené sklerózy. V USA byl lék Tysabri schválen Úřadem pro potraviny a léky (FDA) již v listopadu 2004, ale v Evropě se dočkal povolení Evropské lékové agentury (EMA) k distribuci až koncem června 2006. 
Toto prodlení nastalo proto, že výrobce stáhl Tysabri v roce 2005 dobrovolně z trhu, protože u tří uživatelů (dva s roztroušenou sklerózou a jeden s Crohnovou chorobou) se vyskytlo velmi závažné, často smrtelné infekční onemocnění mozku - progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Podle nejnovějších informací z úst mluvčí výrobce tohoto léku bylo k 2. září 2014 u pacientů užívajících Tysabri na celém světě potvrzeno 495 případů PML, z toho 111 pacientů zemřelo (22,4 %).

Lék Tysabri předepisují neurologové ve specializovaných RS centrech od července 2007.Účinnou látkou je natalizumab, což je vůbec první monoklonální protilátka používaná k léčbě RS. V klinických zkouškách, které přecházely uvedení Tysabri na trh, prokázali výzkumníci schopnost natalizumabu snížit roční počet atak o 68 % a zmírnit aktivitu zánětu patrnou na magnetické rezonanci (MRI) až o 90 %*.

Natalizumab je látka, která přilne k adhezivním molekulám (alfa4beta1 integrinům) na povrchu autoagresivních lymfocytů. Tím zabrání tomu, aby se autoagresivní lymfocyty dostaly do centrálního nervového systému, kde by se podílely na zánětu, který způsobuje poškozování myelinových obalů nervových vláken.

Pozn.:

* Současné možnosti léčby RS, Farmakoterapia 2/2012, prof. MUDr. E. Havrdová, CSc. 

Zpět