Základní informace

31.10.2014 12:45

Jde vůbec o první tabletkový lék první volby, který byl schválen v ČR pro léčbu relaps-remitující RS, a sice od 1. listopadu 2014. Nicméně s ohledem na jeho nežádoucí vliv na lidský zárodek a plod je tento lék kontraindikován v těhotenství - neplatí u něj tedy to, na co jsou pacientky zvyklé u injekční péčby RS, v tomto případě by výrazně vadilo, kdyby Aubagio užívaly ještě několik dnů/týdnů po početí, než by se definitivně potvrdilo, že jsou těhotné. Lze proto očekávat, že neurologové ve specializovaných centrech nebudou Aubagio předepisovat ženám, které ještě nemají děti a těm, které nevylučují rozšíření rodiny. U ostatních pacientek budou vyžadovat používání vhodné antikoncepce. Neurologové ve specializovaných RS centrech mohou Aubagio předepisovat za níže uvedených podmínek stanovených Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL):

Aubagio (účinná látka teriflunomid) je bledě modrá tableta ve tvaru pětiúhelníku, která se užívá 1x1 denně, a sice pro léčbu pacientů s jistou diagnózou atakovité formy roztroušené sklerózy mozkomíšní v remitentním stadiu choroby, pokud je přítomna vysoká aktivita choroby (2 dokumentované a léčené ataky za 1 rok) a invalidita nepřesahuje stupeň 4,5 EDSS.

"U RR-RS je účinnost teriflunomidu na snížení počtu relapsů, omezení progrese nemoci a MR aktivity potvrzena pro dávku 14 mg/den a je srovnatelná s injekčně podávanými DMD léky první linie," napsala MUDr. Olga Zapletalová, vedoucí lékařka RS centra v Ostravě v časopise REMEDIA (č. 5/2014).

Léčba je ukončena při neefektivitě (2 těžké relapsy, zvýšení EDSS o 1 stupeň během 12 měsíců, ztrátě schopnosti chůze). Dlouhodobou léčbou (déle než 2-4 roky dle SPC) musí schválit a garantuje vedoucí lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

Zpět