Základní informace

26.10.2014 10:37

Zinbryta/Zenapax (účinná látka daclizumab) je lék, který je dlouhá léta podáván pacientům při transplantaci orgánů, aby se omezilo riziko, že organismus odmítne transplantovaný orgán přijmout. V injekční formě (podání 1x za měsíc) se ovšem daclizumab osvědčil i při léčbě relaps-remitentní roztroušené sklerózy. Nicméně registrace léku v ČR zanikla uplynutím doby, na kterou byla vydána, tedy 30.6. 2008, a proto od té doby nemohli tento lék neurologové ve specializovaných RS centrech předepisovat.
Očekávalo se, že výrobce bude usilovat o získání licence pro obchodování daclizumabu pro léčbu RS u Úřadu pro potraviny a léky (FDA) a u Evropské lékové agentury (EMA) v první polovině roku 2015. Tentokrát však má daclizumab obchodní název Zinbryta.

Zpět