Základní informace

26.10.2014 10:36

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) doporučil na svém zasedání ve dnech 19.-22. května 2014 Evropské komisi, aby schválila, že na evropský trh může být uveden lék Plegridy (pegylovaný interferon beta 1a), který je určen pro léčbu dospělých pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RR RS).

Co to je pegylovaný interferon? Jde vlastně o klasický interferon beta 1a, který je ovšem chemicky navázán na molekuly polyethylenglykolu (PEG). Díky tomu vědci dosáhli toho, že interferon beta 1a se uvolňuje postupně a v těle tedy působí déle. Proto si pacienti nemusí aplikovat pegylovaný lék tak často jako klasický. Zatímco známý interferon beta 1a (Avonex) si aplikují pacienti injekčně do svalu vždy 1x týdně, pegylovaný interferon beta 1a (Plegridy) si budou aplikovat pouze 1x nebo 2x za měsíc, a to pod kůži.

Ve dvouleté klinické zkoušce ADVANCE (dvojitě zaslepené) byl nový lék testován na více než 1500 pacientech, přičemž třetina si aplikovala Plegridy 1x za dva týdny, třetina si aplikovala Plegridy 1x za čtyři týdny a třetina si po celou dobu klinické zkoušky aplikovala se stejnou četností jen placebo. Zájemci nyní pokračují v testování nového léku v rámci čtyřleté klinické zkoušky nazvané ATTAIN.

Zpět