Základní informace

26.10.2014 10:36

Alemtuzumab je účinná látka, která byla původně vyvinuta k léčbě určitého typu leukémie, a byla schválena k používání v roce 2001, ovšem v podstatně vyšších dávkách, než se nyní používá při roztroušené skleróze.

Výrobce požádal 3.2. 2014 Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) o stanovení ceny a úhrady léku Lemtrada (účinná látka alemtuzumab) pro pacienty s RS. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) rozhodl o plné úhradě tohoto léku ze zdravotního pojištění v květnu 2015.

Lék se podává nejprve v sérii pěti infuzí během pěti dnů (přičemž v každé infuzi, jejíž podání trvá cca 4 hodiny, je 12 mg alemtuzumabu), a v prvních třech dnech předchází těmto infuzím ještě podání infuze 1000 mg SoluMedrolu. V případě potřeby mohou lékaři při každé infuzi Lemtrady přidat ještě antipyretika a antihistaminika. Po jednom roce pak následuje druhá série, kdy pacient dostane během tří dnů 3 infuze Lemtrady. Další třídenní sérii infuzí Lemtrady lze podat nejdříve za dalších 12 měsíců, a to pouze v případě prokazatelné aktivity RS.

Při každé sérii se podává pacientům vždy od 1. dne až do 28. dne preventivně každý den ještě 400 mg acikloviru, což je virostatikum namířené zejména proti oparovým virům (jde o léky Zovirax, Herpesin, atd.).

Lékaři i pacienti by si měli před zahájením léčby Lemtradou ohlídat především své očkovací kalendáře, protože Souhrn údajů o přípravku (SPC), který schválila Evropská léková agentura (EMA), připouští poslední možné očkování nejméně 6 týdnů před prvním podáním alemtuzumabu. "Před zahájením léčby je vhodné zkontrolovat protilátky proti VZV (varicella-zoster virus) a při jejich negativitě pacienta přeočkovat," napsala v podrobném článku o alemtuzumabu prof. MUDr. Eva Havrdová CSc:, vedoucí lékařka RS centra na Karlově náměstí v Praze v časopise REMEDIA (č. 4/2014).

Zpět