Základní informace

26.10.2014 09:31

Jeho účinnou látkou je interferon β-1a. Tento lék byl schválen k léčbě relaps-remitující RS v Evropě v květnu 1998, ale v USA získal licenci až v březnu 2002.

Stejně jako Avonex (interferon β-1a), také Rebif (interferon β-1a) je produktem genetického inženýrství. Také se vyrábí z geneticky upravených buněk vaječníků čínských křečků, do kterých se vpraví gen lidského interferonu β. Sekvence aminokyselin Rebifu je totožná s aminokyselinovou sekvencí lidského interferonu β přirozeného původu.

Zpět