Původce RS a její léčba

08.04.2014 15:57

Roztroušená skleróza jako taková byla vědecky přesně popsána už zhruba v polovině 19. století, ale tento název se pro nově definované nervové onemocnění začal používat až v roce 1955.

I přes značný pokrok vědeckého výzkumu zůstává RS nedostatečně probádanou nemocí, její příčiny dosud nejsou známé - proto také zatím neexistuje jediný případ, kdy by se některý z pacientů vyléčil, i když různí snílkové nebo zlatokopové tvrdí na internetu něco jiného (kdyby takové důkazy pro svá tvrzení měli, již dávno by za svůj přelomový objev získali Nobelovu cenu za medicínu a užívali by si osmi milionů švédských korun (přes 23 milionů Kč), které nositeli této prestižní ceny nyní náleží). 

Nicméně 20. století přineslo mnoho důležitých poznatků, které vedly k tomu, že od poloviny 90. let 20. století se dá tato nemoc léčit - roztroušenou sklerózu lze léky ovlivňovat tak, aby pacient měl méně atak a aby tyto relapsy nebyly tak závažné jako u neléčených lidí. To je předpokladem, aby invalidita nepostupovala příliš rychle.

Pohled do minulosti ukazuje tyto hlavní milníky v pohledu na příčinu RS a její léčbu:

19. století, 90. léta - v tomto období si lékaři mysleli například to, že nemoc může být způsobena potlačovaným pocením. Pacientům proto podávali bylinky a doporučovali klid na lůžku. Doba dožití v té době činila zhruba 5 let od stanovení diagnózy.

20. století, kolem roku 1910 - období před 1. světovou válkou přineslo domněnku, že by RS mohl vyvolávat neznámý toxin v krvi. K léčbě se používala projímadla a jiné stimulanty, doba dožití po stanovení diagnózy se pohybovala kolem 10 let.

20. století, 40. léta - odborníci se v tomto období přikláněli k názoru, že spouštěčem RS by mohly být krevní sraženiny a špatný krevní oběh vůbec. Proto k léčbě používali preparáty určené ke zlepšování krevního oběhu. Doba dožití se prodloužila na zhruba 18 let.

20. století, 60. léta - nová hypotéza o původu RS označila jako možného viníka alergickou reakci. Pacienti byli léčeni vitamíny a antihistaminiky (léky k potlačení alergické reakce). Doba dožití dosáhla 25 let.

20. století, 90. léta - po složitých diskusích převládl mezi neurology názor, že RS je vyvolána autoimunitní reakcí, jejíž spouštěč zůstává prozatím skryt (odborníci se shodují pouze v tom, že spouštěčem bude zřejmě kaskáda několika nepříznivých jevů, které se vyskytnou u konkrétního jedince v potřebné síle). K léčbě se používají kortikosteroidy a další léky ovlivňující imunitní systém. Doba dožití se u většiny pacientů výrazněji neliší od zdravých jedinců.

Zpět