VAY736, fáze II

21.05.2015 17:49

V květnu 2014 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) klinické hodnocení monoklonální protilátky VAY736. Randomizovaná, částečně zaslepená, placebem kontrolovaná studie má posloužit k vyhodnocení vlivu jedné infúze VAY736 na aktivitu onemocnění měřenou pomocí MR mozku u pacientů s relaps remitentní roztroušenou sklerózou. Do 16týdenního klinického hodnocení jsou zapojena dvě specializovaná neurologická pracoviště v ČR.

Pacienti budou náhodně rozděleni do dvou skupin, přičemž jedna dostane v úvodní infuzi zkoumaný praperát VAY736 a druhá namísto toho dostale infuzi s placebem. Výzkumníci budou vyhodnocovat data zaznamenaná na magnetické rezonanci v týdnech 8, 12 a 16 a také budou zaznamenávat případné nežádoucí účinky.
Zpět