Uživatelka Tecfidery vyvinula PML, aniž měla závažnou lymfopenii

29.11.2015 13:13

Ještě ani nestačil pořádně uschnout inkoust na apelu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), aby lékaři přijetím konkrétních opatření snížili riziko možného výskytu progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML)* u uživatelů léku Tecfidera, a neurology na celém světě v listopadu 2015 znepokojila zpráva, že výrobce nahlásiil regulačním úřadům v pořadí už čtvrtý případ PML, a to u pacientky, která užívala Tecfideru 22 měsíců. Tentokrát ovšem 61letá žena s relabující roztroušenou sklerózou vykazovala pouze střední lymfopenii a nikoliv závažnou dlouhotrvající lymfopenii, která je známým rizikovým faktorem PML. Právě proto, že už 3 uživatelé Tecfidery se závažnou dlouhotrvající lymfopenií vyvinuli v předcházejících 12 měsících PML, vyzval SÚKL neurology k pravidelnému sledování hladin lymfocytů. Závažná dlouhotrvající lymfopenie je stav, kdy se počet určitého typu bílých krvinek pohybuje pod hranicí 0,5x109/l, a to po dobu delší než šest měsíců.

Čtvrtý případ PML u Tecfidery, kde pacientka závažnou dlouhotrvající lymfopenii vůbec neměla, naznačuje, že ani monitoring hladiny lymfocytů v krvi, který u uživatelů Tecfidery doporučila Evropská léková agentura (EMA), nemusí být dostačující k omezení rizika PML. "Komplikuje se tím používání počtu lymfocytů jakožto prostředku ke sledování rizika PML, protože nezanedbatelná část pacientůl na Tecfideře vyvine střední lymfopenii (11-21% uživatelů)," řekl k nejnovějšímu případu PML neurolog Ari Green z University of California San Francisco, který je ředitelem tamního Neurodiagnostického centra a specializuje se na léčbu RS dospělých i dětských pacientů.
Nejčerstvěji diagnostikovaná PML postihla uživatelku Tecfidery (účinná látka dimethyl fumarát), která po dobu šesti měsíců před vyvinutím PML vykazovala jen střední lymfopenii - 0,6x109 lymfocytů/l). Žena ovšem (na rozdíl od tří uživatelů Tecfidery, kteří PML podlehli) v minulosti užívala 6 let a 4 měsíce lék Tysabri, který je s výskytem PML u RS spojován nejčastěji (588 případů k 31. srpnu 2015, z toho 23 % nemocných zemřelo). Výrobce obou těchto léků však popírá, že by právě Tysabri mohlo být v tomto konkrétním případě spouštěcím faktorem PML.

Někteří lékaři jsou nyní znepokojeni také přístupem regulačních orgánů k četnosti vyšetření hladiny lymfocytů u různých diagnóz s výskytem PML. EMA v říjnu 2015 nařídila, aby se u pacientů s RS nesledovaly hladiny lymfocytů jen každých 6/12 měsíců, ale každé tři měsíce. Pokud by pacienti vykazovali závažnou dlouhotrvající lymfopenii, mají lékaři zvážit přerušení léčby dimethylfumarátem (jde o ester kyseliny fumarové). A kdyby nebylo možné převést pacienty na jinou léčbu, počkají neurologové, až se hladina lymfocytů vrátí do normálních hodnot - pak mohou Tecfideru pacientům znovu nasadit. 
Ovšem u pacientů s lupénkou, kteří užívají lék Fumaderm na bázi kyseliny fumarové, kde se smrtelná PML vyskytla ještě dříve než u Tecfidery (jsou známy 2 případy), bude monitoring lymfocytů častější a opatření razantnější. Hladiny lymfocytů budou lékaři sledovat pravidelně každý měsíc a jakmile by někdo z pacientů s lupénkou vyvinul závažnou lymfopenii (vůbec nemusí trvat dlouho), musí dermatologové léčbu fumaráty okamžitě ukončit. Pacienti s lupénkou, kteří na podobných lécích vyvinuli PML, měli hladiny lymfocytů výrazně vyšší než pacienti s RS, kteří na Tecfideře PML podlehli. Nejprve zemřela 64letá pacientka s lupénkou, která měla nejnižší hladinu lymfocytů 0,79x109/l a později vyvinul PML 69letý muž s hodnotami 0,72-0,74x109 lymfocytů/l. V obou případech tedy šlo nanejvýš o střední lymfopenii.
Lék Fumaderm se liší od Tecfidery tím, že obsahuje navíc další tři estery kyseliny fumarové.

* PML je závažné demyelinizační onemocnění, které zpravidla vede k úmrtí, případně pacienty více či méně invalidizuje (velmi často postihuje jejich rozumové schopnosti)


Zpět