Ukazuje se, že Lemtrada je víc nebezpečná

15.11.2019 22:18

Lékaři budou muset omezit nasazování infuzí s lékem Lemtrada (alemtuzumab).
Zpřísnění a také větší opatrnost doporučil neurologům Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) dne 15. listopadu 2019, a to s ohledem na rizika pro pacienty. Po uvedení léku na trh byly hlášeny sice vzácné, ale závažné vedlejší účinky včetně několika úmrtí. Nejčastěji šlo o kardiovaskulární poruchy (ovlivňující srdce, krevní oběh a krvácení, stejně jako mrtvice) a také o imunitní poruchy (způsobené nesprávným fungováním obranného systému těla).
Výbor současně doporučuje mimořádná opatření při aplikaci léku - především okamžitou dostupnost jednotky intenzivní péče. Napříště bude možné Lemtradu nasazovat jen pacientům s vysoce aktivním onemocněním navzdory léčbě alespoň jedním lékem modifikujícím RS, nebo těm pacientům, jimž se onemocnění velmi rychle zhoršuje.
Výbor CHMP tím schválil doporučení Výboru pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) z konce letošního října. PRAC vydal předběžné restriktivní doporučení už v dubnu s tím, že bezpečnost Lemtrady v následujících měsících důkladně prověří. Podrobnosti o dubnovém varování najdete zde. Podrobnosti o nynějším rozhodnutí CHMP najdete zde.

Zpět