Teriflunomid (Aubagio), fáze III

24.08.2014 15:48

V říjnu 2008 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) multicentrické, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení s paralelními skupinami, které zkoumalo účinnost a bezpečnost teriflunomidu u pacientů s relaps-remitující roztroušenou sklerózou. Do klinického hodnocení se v ČR zapojila 4 specializovaná neurologická pracoviště.

Účastníci klinického hodnocení byli náhodně rozděleni do tří skupin, přičemž po dobu 48 až 152 týdnů užívali 1x denně 1 tabletku, a sice v jedné skupině v ní měli placebo, ve druhé skupině dávku 7 mg teriflunomidu a ve třetí skupině dávku 14 mg teriflunomidu (později schválený lék s obchodním názvem Aubagio).

Zpět