Tecfidera (BG00012), dětští pacienti

28.11.2015 16:10

V září 2015 povolil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) klinické hodnocení, které zkoumá vliv různých dávek přípravku BG00012 (schválený lék Tecfidera) na zánětlivá ložiska a také zkoumá farmakokinetiku* preparátu u dětských pacientů s relaps-remitentní RS, a sice ve věku 10-17 let.
Do této klinické studie se zapojila dvě specializovaná pracoviště v ČR a mohou se jí zúčastnit dětští pacienti výše uvedeného věku, kteří váží nejméně 40 kg a měli přinejmenším jednu ataku v uplynulých 12 měsících, nebo alespoň dvě ataky v předcházejících 24 měsících. Protože jde o otevřené klinické hodnocení, budou všichni účastníci dostávat po celou dobu výzkumu (24 týdnů) účinnou látku, žádné z dětí tedy nebude mít placebo.

* farmakokinetika zkoumá chování léku v organismu, a to od jeho podání až po vyloučení z těla

Zpět