Sulfatid v likvoru k odlišení progresivní RS?

30.11.2018 14:36

Skupina švédských výzkumníků přináší zajímavé zjištění do letité diskuse při hledání biomarkerů schopných spolehlivě odlišit progresivní roztroušenou sklerózu od releps-remitující fáze tohoto onemocnění (RR-RS). Včasné zjištění, že pacient je v progresivním stadiu této závažné nemoci, je důležité například pro to, aby nebyl zbytečně zatěžován nežádoucími účinky léků, které dokáží ovlivnit zatím jen průběh relaps-remitující RS.

V dubnu 2018 publikovali švédští odborníci* v respektovaném časopisu pro biochemiky výsledky svého výzkumu, při němž srovnávali mozkomíšní mok pacientů a kontrolní skupiny zdravých lidí, a zaměřili se zejména na sulfatid, který je důležitou součástí myelinu (ochranný obal nervových vláken). Myelin je tvořen zhruba ze 30 % bílkovinami a cca 70 % melinu představuje tuková složka, jejíž součástí je právě sulfatid a jeho varianty.
Hladiny těchto působků stanovovali výzkumníci velmi citlivou metodou hmotnostní spektrometrie. Multivariační diskriminační analýza** shromážděných dat pak ukázala, že hladiny mozkomíšního sulfatidu i jeho variant (C24:1, C26:1 a C26:1‐OH) jsou výrazně zvýšené ve skupině pacientů s progresivní RS oproti stejným ukazatelům ve skupině pacientů s RR-RS (a také ve srovnání se zdravými kontrolami). Naopak hladina varianty C23:0‐OH byla u pacientů s progresivní RS výrazně snížena oproti pacientům s RR-RS a také oproti zdravým jedincům.

Na základě uvedených výsledků předpokládají autoři zmíněné klinické studie, že hladina mozkomíšního sulfatidu a jeho variant by se mohla stát ukazatelem pro odlišení rozdílných typů RS (progresivní vs. relaps-remitující).

* významnou součástí výzkumného týmu byla i česká lékařka Lenka Nováková, která mnoho let působí v Centru klinických neurověd při univezitě v Göteborgu, často publikuje v odborných časopisech a přednáší na významných neurologických kongresech

** jedna ze statistických metod

Zpět