Solu-Medrol podávaný orálně ("pitíčka")

25.07.2014 12:36

V některých RS centrech v České republice podávají neurologové pacientům při atace Solu-Medrol nikoliv v infuzích, ale dají jim domů lahvičky s infuzním práškem s tím, aby si ho doma sami naředili grepovým džusem a 1x za den vypili namísto infuze. Naprosto stejnou látku, kterou pacienti obvykle dostávají do žíly a která může způsobovat mj. poškozování žaludeční stěny, tedy vypijí a dostanou ji tak přímo do zažívacího traktu.

Proč to lékaři dělají? Jednak si tím usnadňují práci, protože zdravotnický personál nemusí opakovaně připravovat infuze a monitorovat pacienta při jejich podání, a jednak tím řeší přetíženost RS center, která obtížně zvládají každodenní nápor pacientů. V neposlední řadě někteří lékaři vyhoví i naléhání pacientů samotných, protože pro mnohé je pohodlnější podávat si lék doma a nemuset při atace denně jezdit několik desítek až stovek kilometrů do RS centra na infuze.

Odborníci v zahraničí mají zkušenosti s orálním podáváním methylprednisolonu u jiných autoimunitních onemocnění - zejména revmatoidní artritidy a astmatu - už od 80. let minulého století. Nicméně Solu-Medrol (účinná látka methylprednisolon) je v ČR schválen výhradně k podání ve formě nitrožilní injekce nebo infuze, případně ve formě injekce do svalu. Co tedy riskují pacienti, když souhlasí s tím, aby tuto protizánětlivou, imunosupresivní a antialergickou látku vypili?

Částečnou odpověď na tuto otázku můžeme najít ve vědecké práci, kterou tým španělských neurologů (Ramo-Tello C1, Grau-López L, Tintoré M, Rovira A, Ramió i Torrenta L, Brieva L, Cano A, Carmona O, Saiz A, Torres F, Giner P, Nos C, Massuet A, Montalbán X, Martínez-Cáceres E, Costa J.) publikoval v časopise Multiple Sclerosis Journal v květnu 2014.

Uvedení lékaři v sedmi různých RS centrech ve Španělsku zkoumali v letech 2008-2011 v rámci klinické zkoušky především klinický i radiologický efekt orálně podávaného methylprednisolonu, a druhotně také jeho snášenlivost a bezpečnost - ve srovnání se standardně podávaným methylprednisolonem v infuzích, a to při atakách u 49 pacientů s RR-RS, kteří

-v době zahájení studie prodělávali středně těžkou nebo těžkou ataku,

-nikdy neužívali natalizumab a

-v době tří měsíců před atakou neužívali kortikosteroidy.

Neurologové stanovili účastníkům klinické zkoušky EDSS (míru postižení) na počátku a potom týden, 4 týdny a 12 týdnů po podání léku. Podobně jim udělali magnetickou rezonanci mozku (MRI) na počátku studie a potom ještě v týdnech 1 a 4. Klinická zkouška byla dvojitě zaslepená, randomizovaná, přičemž orálně podávaný methylprednisolon byl připraven pro 25 pacientů ve speciálních kapslích stejně jako placebo pro zbývajících 24 pacientů. Ani pacienti, ani lékaři po celou dobu klinické zkoušky nevěděli, kdo z účastníků polyká účinnou látku v kapslích (a do žíly mu proudí jen placebo), a kdo naopak polyká v kapslích placebo (a účinná látka mu proudí do těla infuzí). Snášenlivost zjišťovali výzkumníci prostřednictvím dotazníků, které účastníci studie vyplňovali 24, 48 a 72 hodin po podání první dávky léčiva a potom ještě v týdnech 1 a 4. Průběžně byly v RS centrech zaznamenávány i nežádoucí účinky léčby.

Klinickou zkoušku nedokončili tři pacienti ze skupiny s orálně podávaným methylprednisolonem (jeden byl do studie chybně zařazen i když nesplňoval vstupní kritéria, jeden odstoupil kvůli bolestem břicha a jedna otěhotněla) a dále studii nedokončil jeden pacient ze skupiny s infuzně podávaným methylprednisolonem (také on nesplňoval vstupní kritéria).

Tato klinická zkouška přinesla důkaz, že co do účinnosti není orálně podávaný Solu-Medrol horší než Solu-Medrol podávaný klasicky v infuzích. A obě formy podání tohoto léku (ústy, nitrožilně) mají stejnou bezpečnost i snášenlivost.

I když Španělé nebyli prvními, kdo srovnával účinnost orálně a intravenózně podávaného methylprednisolonu na RS pacientech, přínos jejich práce spočívá zejména v tom, že vůbec poprvé podávali pacientům dávky zkoumaného léčiva se srovnatelným biologickým účinkem. Vzhledem k tomu, že orálně podávaný methylprednisolon má jen 80% účinnost* ve srovnání s nitrožilně podávaným, obsahovaly orálně podávané kapsle 1250 mg methylprednisolonu, zatímco v infuzi bylo klasických 1000 mg účinné látky.

Pozn.: * Morrow, Stoian, Dmitrovic et al., Neurology 2004


Zpět