Solu-Medrol - upozornění pro zdravotníky

15.12.2014 14:48

Infuzní lék Solu-Medrol má být používán ihned po přípravě (tedy po smíchání prášku s rozpouštědlem), déle nesmí být skladován. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejnil z popudu výrobce dne 27. listopadu 2014 informační dopis, ve kterém upozorňuje zdravotníky na nutnost spotřebovat lék Solu-Medrol ihned po rekonstituci (namíchání substance z prášku a rozpouštědla). Nedoporučuje skladování připraveného léčiva po dobu 48 hodin, což dosud byla maximální možná doba uchovávání prokázaná stabilitními studiemi. Výrobce však nyní v některých testech zjistil, že obsah nečistot přesahoval povolené limity už po 24 hodinách skladování.
"Upozorňujeme, že je nutné léčivý přípravek použít ihned po rekonstituci a dále nesmí být skladován," píše výrobce v informačním dopise zdravotníkům. Nyní bude provádět další stabilitní testování léku, aby zjistil, v jakých podmínkách a jak dlouho lze namíchaný Solu-Medrol bezpečně skladovat.

Zpět