Secukinumab (AIN457), fáze II

11.04.2015 18:03

V červenci 2013 povolil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) klinické hodnocení infuzemi podávané monoklonální protilátky AIN457 (účinná látka secukinumab). Jde o multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení probíhající v paralelních skupinách, a sice fáze II. Má posloužit k adaptivnímu stanovení dávkování a k hodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku AIN457 (secukinumab) u pacientů s relaps-remitující roztroušenou sklerózou (RR-RS). Do tohoto klinického hodnocení se zapojila čtyři specializovaná neurologická pracoviště v ČR.

Účastníci budou náhodně rozděleni do čtyř skupin - dostávají po dobu 6 měsíců při předem plánovaných kontrolách secukinumab buď v nízké, střední, anebo vysoké dávce, zatímco čtvrtá skupina účastníků dostává namísto účinné látky placebo.

Zpět