Různé metody ke zvládání únavy u RS

15.02.2015 10:03

Kanadští výzkumnící zveřejnili v květku 2014 výsledky rozsáhlé meta-analýzy klinických zkoušek zaměřených na zvládání únavy při roztroušené skleróze (RS) . A ukázalo se, že více než nasazení léků pomáhá pacientům kvalitní rehabilitace - zejména pravidelné cvičení, edukace k úspornému hospodaření s vlastní energií, případně psychoterapie. Podrobnosti najdete v rubrice Léčba, v kapitole Léčba symptomů, v bloku nazvaném Únava - konkrétně v článku Různé metody ke zvládání únavy u RS.

Výzkumníci Miho Asano a Marcia L. Finlayson z Fakulty rehabilitační léčby Královské univerzity v Kingstonu (Ontario, Kanada) označili ve své práci únavu jako jeden z nejčastějších a obtěžujících symptomů u RS, který má negativní dopad jak na každodenní fungování pacienta, tak i na kvalitu jeho života. Příčina i důsledky únavy u RS mají širší rozměr napříč obory, a úspěšná symptomatická léčba tedy vyžaduje multidisciplinární přístup. V klinické praxi se ke zvládání únavy používá buď medikamentózní léčba (amantadin - Viregyt-K, PK Merz, případně modafinil - Vigil), nebo rehabilitace (cvičení, management hospodaření s vlastní energií/silami a kognitivně-behaviorální terapie). Několik publikovaných přehledů, které zkoumaly vliv podávaných léků na únavu, přitom uvádí, že současné důkazy jsou slabé a neprůkazné. Naproti tomu nejnovější práce, které zkoumaly vliv pravidelného cvičení, managementu hospodaření s vlastní energií a kognitivně-behaviorální terapie, uvádějí, že tyto metody mohou přispět ke zvládání únavy konkrétního jedince. I když je záběr studií zkoumajících únavu u RS velmi široký, dosud nebyla provedena žádná klinická zkouška, která by srovnávala účinnost podávaných léků versus cvičení.

Kanadští výzkumníci do své metaanalýzy zahrnuli celkem 18 klinických studií zaměřených na rehabilitaci (z toho 10 s cvičením a 8 edukačních) a sedm klinických zkoušek spojených s podáváním léků proti únavě. Pokud jde o cvičení, používali výzkumníci celou škálu - od aerobiku, přes aqua-aerobik, posilování, protahování svalů, rehabilitaci zaměřenou na rovnováhu, až po jógu. Do edukačních klinických zkoušek zahrnuli jak management hospodaření s vlastní energií, tak i psychoterapii - zejména kognitivně-behaviorální terapii. U většiny farmakoterapeutických studií byl účastníkům podáván amantadin.

Analýza výsledků uvedených klinických studií ukázala, že rehabilitace (jak cvičení, tak i edukační terapie) má silnější a více patrný vliv na omezení dopadu nebo tíže pacientem udávané únavy, než má užívání některého ze dvou nejčastěji podávaných léků. Tyto výsledky vedou k doporučení, že by terapií první volby u pacientů s tíživou únavou při RS měla být nejprve kvalitní rehabilitace zaměřená na zvládání únavy.


Zpět