Potvrzeno: Lék Zinbryta se do EU nedostane

22.05.2018 16:04

Injekční lék Zinbryta, který byl vyvinut k léčbě relaps-remitující roztroušené sklerózy, má natolik závažné nežádoucí účinky, že ho regulátor evropského trhu nepustí do zemí Evropské unie. Potvrdil to 18. května 2018 Výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) při Evropské lékové agentuře (EMA), a to po důkladném přezkoumání, které zahájil v březnu téhož roku.
Výbor dospěl k závěru, že rizika spojená s užíváním tohoto léku, který byl uveden na evropský trh v červenci 2016, převažují jeho možný přínos.

Zpráva PRAC bude nyní zaslána Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) při EMA. A protože zmíněné léčivo již není od března 2018 registrováno v EU, Evropská komise nepodnikne žádné další kroky.

Další informace o léku Zinbryta najdete zde.Zpět