Výskyt infekce PML a první úmrtí uživatelky léku Tecfidera

27.10.2014 09:36

Pacientka užívající déle než čtyři roky tabletky Tecfidera (2x1/den) - dříve známé pod označením dimethyl fumarát nebo také BG-12 - onemocněla závažnou infekcí mozku - progresivní multifokální leukoencefalopatií (PML) a zemřela. Výrobce ovšem při telefonické konferenci s investory dne 22. října 2014 namítal, že pacientka ve skutečnosti podlehl komplikacím při zápalu plic.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v této souvislosti rozeslal dne 1. prosince 2014 zdravotníkům v ČR informační dopis, ve kterém upozorňuje na první případ výskytu PML, který navíc skončil úmrtím.
V dopise píše regulační úřad doslova: "V říjnu 2014 bylo u pacienta se závažnou a dlouhodobou lymfopenií, léčeného přípravkem Tecfidera po dobu 4,5 let, nahlášeno úmrtí v důsledku PML v souvislosti s přípravkem Tecfidera. Je třeba informovat pacienty o riziku výskytu tohoto závažného onemocnění.
-Lymfopenie je známým nežádoucím účinkem přípravku Tecfidera, a léčené pacienty je třeba pravidelně sledovat. Je nutné pravidelně a v častých intervalech sledovat celkový krevní obraz (CBC) včetně lymfocytů, dle klinické indikace.
-U pacientů léčených přípravkem Tecfidera, u kterých se vyskytla lymfopenie, je třeba pečlivě a často sledovat výskyt příznaků neurologické dysfunkce.
-V případě podezření na PML je třeba přípravek Tecfidera okamžitě vysadit."
Dále obsahuje dopis zdravotníkům tuto doplňující informaci: "Pacient zemřel v důsledku komplikací souvisejících se zhoršujícím se neurologickým stavem a aspirační pneumonií."

Členové Výboru pro humánní léčiva (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) diskutovali o prvním případu PML a následného úmrtí uživatele tabletkového léku Tecfidera (dimetyl fumarát) na svém zasedání ve dnech 17.-20. listopadu 2014. Výbor následně doporučil rozeslat zdravotníkům v Evropě dopis s upozorněním na možný výskyt PML při užívání Tecfidery - s tím, že o tomto riziku budou zdravotníci informovat pacienty.

Už 22. října 2014 čelili představitelé firmy vyrábějící lék Tecfidera četným dotazům investorů, zaměřeným na první případ úmrtí při PML. 54letá pacientka z Německa, která užívala tabletky zkoumaného dimethyl fumarátu déle než čtyři roky (byla zařazena do klinické studie a její pokračovací fáze), podlehla PML 13. října 2014. Nicméně klinický výzkum skončil již dříve pro výrobce úspěšně, protože zkoumaný dimethyl fumarát byl jako lék s názvem Tecfidera uveden na trh v USA v březnu 2013.

PML je vzácné infekční onemocnění mozku, které se v minulosti vyskytovalo zejména u imunokomprimovaných pacientů s AIDS. První případy PML u pacientů s roztroušenou sklerózou souvisely s užíváním infuzního léku Tysabri, stejného výrobce jako Tecfidera. Výzkumnící zjistili, že PML způsobuje JC virus (John Cunningham Virus), který má v organismu cca 50 % obyvatel, aniž by jim způsoboval jakékoli komplikace. Nicméně u lidí se silně potlačovanou imunitou může zmutovat a teprve poté vyvolá závažnou infekci mozku PML. Toto onemocnění končívá u cca 23 % případů smrtí, případně jsou pacienti postiženi závažnou disabilitou. Mluvčí výrobce upřesnila, že k 2. září 2014 bylo u pacientů užívajících Tysabri potvrzeno 495 případů PML na celém světě, z toho 111 pacientů zemřelo (22,4 %).

Stran nynějšího úmrtí pacientky užívající lék Tecfidera výrobce zpočátku tvrdil, že její smrt nezavinilo léčivo samotné, ale na vině byly komplikace při zápalu plic. Představitelé firmy zdůrazňovali investorům, že u pacientky se už v době klinických zkoušek projevila chronická lymfopenie (po dobu 3,5 roku měla velmi nízké hodnoty bílých krvinek, které mají chránit organismus před infekcemi apod.). A současně připomínali, že právě lymfopenie je společně s pozitivitou na JCV jedním z varovných ukazatelů možného vzniku PML.

Nejde o první případ úmrtí při léčbě Tecfiderou. Už v roce 2013 zemřela 59letá žena užívající tento lék pouhých 5-6 týdnů, ovšem její lékař tehdy deklaroval, že toto úmrtí nesouviselo s podáváním uvedeného léku.

Výrobce ohlásil nynější úmrtí a výskyt PML u uživatele Tecfidery regulačnímu orgánu Food and Drug Administration (FDA) a bude s ním vyjednávat o případné úpravě příbalového letáku (možném rozšíření nežádoucích účinků léku).

Lék Tecfidera (dimethyl fumarát) je esterem kyseliny fumarové, která je základem léku Fumaderm, jež se od roku 1994 používá v Německu k léčbě lupénky. A v dubnu 2013 zveřejnil časopis New England Journal of Medicine článek o výskytu čtyř případů PML u pacientů s lupénkou, z nichž tři užívali Fumaderm a jeden měl medikaci obsahující dimethyl fumarát. Výrobce Tysabri a Tecfidery tehdy vydal prohlášení, že nový lék na RS Tecfidera by měl být bezpečnější než Fumaderm, protože obsahuje pouze dimethyl fumarát, zatímco lék na lupénku Fumaderm obsahuje navíc ještě tři další estery kyseliny fumarové.Zpět