Příznaky onemocnění

29.04.2014 00:11

Snad žádná jiná choroba nemá tolik různorodých projevů jako roztroušená skleróza. Na tomto místě se pokusíme vyjmenovat ty nejčastější, ovšem je třeba zdůraznit, že ne všechny se musí u pacienta projevit. Existují takoví pacienti, kteří se s některými z uvedených symptomů nepotkají za celý svůj život. Na druhou stranu ovšem existují i pacienti s několika obtěžujícími příznaky najednou.

Současně je zapotřebí na tomto místě upozornit na to, že uvedené příznaky se nevyskytují jen u roztroušené sklerózy. Přestože symptomy mohou být u pacientů stejné, i zkušený neurolog potřebuje znát výsledky několika různých vyšetření a pak teprve může s jistotou říci, o jaké onemocnění se jedná.

Zánět očního nervu - může se projevit rozmanitými problémy se zrakem - dvojité vidění, plovoucí, rozostřený nebo zamlžený obraz, nystagmus=nekontrolovatelné pohyby očí vertikálně nebo horizontálně. Případně i dočasné oslepnutí.

Nevysvětlitelná únava - liší se od obvyklé únavy, omezuje pacienta tím, že je nesrovnatelně silnější. V extrémních případech může znemožňovat každodenní fungování.

Slabost končetin, poruchy motoriky (částečné ochrnutí) - častěji se týká nohou, omezuje to pacienta při chůzi.

Brnění, mravenčení, svrbění nebo tzv. jehličky - může se vyskytovat kdekoliv na těle.

Poruchy citlivosti - velmi často zasahuje např. obličej, paže, nohy nebo prsty.

Ztuhlost svalů a/nebo kloubů, křeče - patří sem i tzv. syndrom neklidných nohou, který se projevuje bolestivými, nekontrolovatelnými záškuby končetin, a to zejména při spánku.

Problémy močového měchýře a/nebo zažívací problémy - různorodé problémy zahrnující například časté nucení na močení, inkontinenci moči a/nebo stolice, zadržování moči, zácpu apod.

Závratě, problémy s rovnováhou a koordinací pohybů - nejčastěji při chůzi, může to připomínat opilost.

Změny nálady, deprese - úzkost, euforie, nekontrolovatelné záchvaty smíchu a/nebo pláče, uzavření se do sebe a odmítání komunikovat. Neléčená deprese může vyústit v sebevražedné myšlenky, u RS pacientů je 7x vyšší sebevražednost než v běžné populaci!

Kognitivní problémy - zpomalené myšlení a/nebo rozhodování, obtížnější vyjadřování (hledání správných slov, neschopnost dokončit myšlenku, skandovaná řeč apod.), snížená schopnost soustředit se a udržet pozornost, omezená schopnost přijímat, zpracovávat a udržet nové informace, zapomínání.

Sexuální problémy - ztráta libida (chuti na sex), omezená schopnost dosáhnout orgasmu, u mužů omezená schopnost erekce.

Třes - intenční třes je charakterizován tím, že se končetina rozechvěje, když se pokouší dosáhnout nějakého cíle (např. ruka sahá po nějakém předmětu), zatímco třes postulární se typicky vyskytuje, když člověk sedí nebo stojí.

Bolesti hlavy - nepatří k častým příznakům RS, nicméně např. migrény se u tohoto onemocnění vyskytují častěji než v běžné populaci. Uvádí se dokonce, že migrény často předcházejí pozdější diagnózu RS.

Problémy s polykáním - vyskytují se nejčastěji až v pokročilých fázích RS, mohou se projevit např. tím, že se pacient rozkašle, když se napije nějakého nápoje nebo se zakucká při jídle.

Problémy s dýcháním - nastávají u jedinců s oslabenými dýchacími svaly. Stejně jako se u člověka může objevit slabost končetin, nastává u některých jedinců i oslabení svalů dýchacích v hrudníku a v břišní dutině.

Problémy se sluchem - nevyskytují se často (6 %) a jen zcela výjimečně se objevují mezi prvními příznaky onemocnění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět