Dostupnost léků druhé volby v ČR

20.01.2018 12:50

Léky druhé volby mají závažnější nežádoucí účinky, a proto je neurologové předepisují až poté, co pacientovi přestaly fungovat léky první volby, případně když má agresivní průběh RS s četnými atakami nebo s rychle narůstajícím postižením.
Léky druhé volby jsou určené pro relaps-remitující formu RS, ale výrobci je někdy zkoušejí i pro progresivní formu tohoto onemocnění - ovšem to je povoleno pouze v klinickém výzkumu (pacient by se tedy měl zajímat o možnost zařazení do některé ze studií).

V současnosti jsou v ČR schváleny (a mají stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění) tyto tři léky druhé volby (řazeno podle abecedy):

- orálně podávaný lék Gilenya (účinná látka fingolimod), pacient polyká 1x denně 1 tobolku,

-orálně podávaný lék Tecfidera (dimethyl fumarát), pacient polyká 2x denně 1 tobolku,

- infuzní lék Tysabri (natalizumab), podává se v MS centru 1x za měsíc.

V současnosti jsou v ČR schváleny (ale NEMAJÍ stanovenou úhradu) tyto tři léky druhé volby (řazeno podle abecedy):

- infuzní lék Lemtrada (účinná látka alemtuzumab), podává se nejprve pět infuzí během pěti dnů a o rok později jsou pacientovi podány tři infuze během tří dnů - po dobu pěti let od prvního setu infuzí musí pacient každý měsíc docházet do specializovaného MS centra na laboratorní vyšetření a klinické kontroly,

- infuzní lék Ocrevus (ocrelizumab), pacient dostane úvodní infuzi, o 14 dnů později dostane druhou infuzi a potom má další infuze vždy s odstupem 6 měsíců,

-injekční lék Zinbryta (daclizumab), tato monoklonální protilátka je aplikována injekčně pod kůži, a sice 1x za měsíc.

Zpět