Dostupnost léků první volby v ČR

01.12.2016 16:13

V současnosti mohou lékaři ve specializovaných RS centrech předepisovat pro relaps-remitující formu RS některý z celkem osmi léků první volby, z nichž pouze jeden je tabletkový. Injekční léky si aplikují sami pacienti doma (samozřejmě po odborném zaškolení ve specializovaném RS centru). Léky první volby na RS mají v Evropě tyto obchodní názvy:

- Aubagio (tabletkový lék), aplikuje nse 1x denně 1 tabletka,

- Avonex (injekce do svalu), aplikuje se 1x týdně

- Betaferon (podkožní injekce), aplikuje se obden

- Copaxone (podkožní injkekce), aplikuje se každý den

- Extavia (podkožní injekce), aplikuje se obden

- Plegridy (podkožní injekce), aplikuje se 1x za 14 dnů

- Rebif22 (podkožní injekce), aplikuje se 3x týdně

- Rebif44 (podkožní inekce), aplikuje se 3x týdně

Bližší informace o těchto lécích najdete v samostatných kapitolách této rubriky.

Po téměř dvaceti letech používání interferonů β při léčbě roztroušené sklerózy rozhodl Výbor pro humánní léčiva Evropské lékové agentury (EMA) na svém zasedání ve dnech 21.-24.července 2014, aby s ohledem na opakovaně se vyskytující nežádoucí účinek byla léková informace o všech lécích s účinnou látkou interferon β (Avonex, Betaferon, Extavia, Rebif) rozšířena o upozornění na výskyt nefrotického syndromu a také trombotické angiopatie (TMA), které se mohou objevit za několik měsíců až let po zahájení léčby. Podrobnosti o těchto nežádoucích účincích interferonů β najdete v informačním dopise, který Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v srpnu 2014 rozeslal zdravotníkům v ČR.

Zpět