Přehled používaných cytostatik

22.10.2014 14:38

Cytostatika se podávají pacientům s relaps-remitující i sekundárně-progresivní formou RS. Jestliže RS má příliš agresivní průběh a/nebo dosavadní léky první či druhé volby dostatečně nezabírají, mohou lékaři přistoupit k eskalaci léčby právě za použití cytostatik. Nejde však o silná cytostatika známá z onkologické léčby, v případě roztroušené sklerózy dostávají pacienti jen velmi slabé dávky.
A protože neurologové ve specializovaných RS centrech musí při rozhodování o jakékoliv léčbě vždy posuzovat, zda přínos konkrétního léku převažuje nad riziky spojenými s jeho podáváním, znamená to, že cytostatika dostávají (kvůli jeho nežádoucím účinkům) obvykle pacienti až v pokročilejších fázích roztroušené sklerózy

Imuran/Azathioprin - podávají se v tabletkách.

Endoxan - (cyklofosfamid neboli CPA) - aplikuje se obvykle ambulantně, a to nejčastěji v infuzi, výjimečně lze tento lék aplikovat přímo do páteřního kanálu (viz lumbální punkce).

Methotrexat - podává se v infuzích nebo v tabletách.

Zpět