Potvrzen třetí případ PML u uživatelů Gilenya, kteří nikdy nebrali Tysabri

28.08.2015 15:51

Výrobce tabletkového léku druhé volby Gilenya zveřejnil na svém webu v polovině srpna 2015 informaci o v pořadí již třetím případu progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), která se projevila u pacienta s roztroušenou sklerózou (RS), jež nikdy předtím neužíval Tysabri. U tohoto léku se PML vyskytuje častěji, počátkem června 2015 byla potvrzena na celém světě u 566 pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří kdy užívali Tysabri. Jde o závažné zánětlivé onemocnění mozku, které často končí smrtí (23 % nemocných) nebo těžkou invaliditou.

Třetím pacientem na Gilenyi, který vyvinul PML, aniž by kdykoliv předtím užíval Tysabri, je osoba, která měla kromě RS ještě Crohnovu chorobu (zánětlivé onemocnění střev) a také kolorektální karcinom, kvůli kterému podstoupila chemoterapii i ozařování. PML se u této osoby projevila podezřelými symptomy a následně byla potvrzena magnetickou rezonancí a testem na JC virus, který po zmutování může PML způsobit.

De facto jde již o čtvrtý případ PML u uživatelů léku Gilenya, nicméně jeden z nich před Gilenyí užíval Tysabri, a tak je neprůkazné, který ze dvou uvedených léků u něj PML vyvolal. Informace o všech předcházejících případech PML u pacientů užívajících lék Gilenya najdete zde.

Lék Gilenya v současnosti užívá nebo v minulosti užívalo cca 125 000 pacientů s roztroušenou sklerózou. K 31. březnu 2015 užívalo Tysabri (kdykoliv v minulosti) zhruba 138 800 pacientů na celém světě. Na 1000 uživatelů Tysabri tedy nyní připadá 3,96 případu PML.

Zpět