Ponesimod (ACT-128800), fáze III

03.11.2014 17:33

V dubnu 2010 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) prodloužené klinické hodnocení preparátu ACT-128800, který funguje na podobném principu jako již schválený lék Gilenya - tedy jde o antagonistu sfingosin1-fosfátového receptoru. V multicentrickém, randomizovaném, dvojitě zaslepeném rozšíření dřívějšího klinického hodnocení AC-058B201, které probíhalo v paralelních skupinách, měli výzkumníci nyní zhodnotit dlouhodobou bezpečnost, snášenlivost a účinnost denních dávek 10, 20 a 40 mg přípravku ACT-128800, podávaného perorálně u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou. Do tohoto klinického hodnocení se v ČR zapojilo celkem sedm specializovaných neurologických pracovišť.

Do klinického hodnocení byli zařazeni jen ti pacienti, kteří dokončili předchozí 24týdenní klinickou zkoušku ponesimodu. Nyní testovali po dobu 96 nebo 240 týdnů různé dávky tohoto preparátu - 1x za den polykali tobolku s různými dávkami - 10 mg, 20 mg nebo 40 mg ponesimodu (nejvyšší dávku 40 mg/den přitom testovali nejkratší dobu - pouze 96 týdnů).
Zpět