Po vysazení léčby Gileyna hrozí trvalá invalidita

25.11.2018 19:51

Neurologové, kteří léčí pacienty s RS, by měli být velmi obezřetní, pokud svým pacientům ukončují terapii lékem Gilenya. Úřad pro potraviny a léčiva (FDA), který reguluje trhy v Severní Americe, zveřejnil varování, že někteří pacienti, kterým byl tento lék vysazen, mohou vyvinout celkem rychle trvalou invaliditu. Úřad zaznamenal v posledních osmi letech už 35 případů, kdy se pacienti v průběhu 2-24 týdnů po ukončení léčby Gilenyí dostali do mnohem horšího stavu, než v jakém byli před zahájením této léčby.

Někteří z těch, kteří byli při užívání Gilenye ještě schopni samostatné chůze, jsou po ukončení této léčby nyní odkázáni na invalidní vozík nebo trvale upoutáni na lůžko. Zpráva FDA dále uvádí, že z uvedených 35 případů zůstalo 8 pacientů s trvalým zhoršením invalidity bez žádného zlepšení, 17 pacientům se zhoršení stavu částečně zlepšilo a pouze u 6 pacientů se jejich postižení vrátilo do stavu před zahájením léčby Gilenya (nebo v jejím průběhu).

Úřad proto v listopadu 2018 zveřejnil doporučení, aby lékaři na toto riziko upozorňovali pacienty už v době, kdy jim chtějí lék Gilenya teprve nasadit.
Pacienti, jimž je léčba Gilenyí ukončena, se mají na své neurology neprodleně obrátit, jakmile zaznamenají zhoršení (nebo výskyt nových) příznaků tohoto onemocnění. Tyto příznaky jsou přitom velmi různorodé - od výrazného zhoršení slabosti či hybnosti končetin, přes poruchy myšlení až po obtíže se zrakem nebo s rovnováhou.

Lékaři vysazují pacientům Gilenyi buď kvůli závažným nežádoucím účinkům, dále když uživatelky tohoto léku otěhotní nebo ve chvíli, kdy lék přestává konkrétním pacientům fungovat - tedy mají ataky nebo se jejich postižení dále zhoršuje.




Zpět