Výskyt závažné infekce mozku PML u Tysabri

20.01.2018 10:10

Počet potvrzených případů progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) u uživatelů Tysabri se od 7. června do 7. prosince 2017 zvýšil ze 714 na 756 pacientů (jen 3 užívali tento lék na Crohnovu chorobu, zbývající drtivá většina případů jsou pacienti s roztroušenou sklerózou).
Z toho cca 23,5 % nemocných následkům PML podlehlo, zbývající přežili s různým stupněm invalidity. "... při přežití dochází většinou k těžkému neurologickému postižení..." píše o tomto závažném infekčním onemocnění mozku prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. v knize Roztroušená skleróza v praxi, která vyšla v roce 2015.
K 30. listopadu 2017 byl lék Tysabri podáván (od uvedení léku na trh v roce 2005) cca 177 800 pacientům. Závažná infekce PML se tedy dosud vyskytla u 0,419 % uživatelů Tysabri.

Další informace najdete v rubrice Léčba, v kapitole Dlouhodobá léčba, v bloku nazvaném Léky druhé volby, v oddíleTysabri - konkrétně v článku Aktuální počet případů PML na Tysabri.


Zpět