Pegylovaný interferon β-1a, fáze III

26.02.2015 15:15

V červnu 2012 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) klinické hodnocení injekčního léku BIIB017, což je označení pro pegylovaný interferon β-1a. Zaslepená, multicentrická, prodloužená klinická studie četnosti dávek má stanovit dlouhodobou bezpečnost a účinnost pegylovaného interferonu β-1a (BIIB017) u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou. Do klinického hodnocení se zapojilo sedm specializovaných neurologických pracovišť v ČR.

Do klinického hodnocení budou zařazeni pouze ti pacienti, kteří se zúčastnili dřívějšího klinického hodnocení 105MS301 se stejným preparátem. Nyní si budou všichni účastníci prodlouženého klinického hodnocení vždy 1x za dva týdny sami aplikovat podkožně injekci pegylovaného interferonu β-1a, a to po dobu nejméně dvou let (s výhledem až na 4,5 roku).


Zpět