ONO-4641 (ceralifimod), fáze II

03.11.2014 16:56

V březnu 2010 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení pro posouzení bezpečnosti a účinnosti přípravku ONO-4641 (funguje na podobném principu jako lék Gilenya) u pacientů s relaps-remitující roztroušenou sklerózou. Zapojilo se do něj v ČR celkem pět specializovaných neurologických pracovišť.

Účastníci tohoto klinického hodnocení byli náhodně rozděleni do čtyř skupin, přičemž ve třech užívali po dobu 26 týdnů každý den 1 tabletku zkoumaného preparátu ONO-4641, a sice v dávkách buď 0,05mg nebo 0,1 mg nebo 0,15 mg, a v jedné skupině užívali placebo. Každé čtyři týdny přitom absolvovali magnetickou rezonanci, přičemž výzkumnící si všímali především celkového počtu gadolinium vychytávajících lézí, ale zaznamenávali také jejich celkový objem.

ONO-4641 je druhá generace tabletkového modulátoru sfingosin-1-fosfátových (S1P) receptorů, známého pod označením fingolimod (obchodní název léku je Gilenya). Tyto modulátory S1P1 receptorů mají ojedinělý mechanismus účinku - omezují expresi receptorů S1P1 a redukují tak únik lymfocytů z lymfatických uzlin. Díky tomu je následně omezen vstup prozánětlivých lymfocytů do centrálního nervového systému, nastává redukce patologické autoimunitní odpovědi u RS.


Zpět