ONO-4641 (ceralifimod), fáze II

13.12.2014 19:06

V říjnu 2010 povolil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) klinické hodncení tabletkového přípravku ONO-4641 u pacientů s relaps-remitující roztroušenou sklerózou. V prodlouženém klinickém hodnocení posoudí výzkumníci bezpečnost a účinnost přípravku ONO-4641. Do tohoto klinického hodnocení se v ČR zapojilo pět specializovaných neurologických pracovišť.

Do klinického hodnocení byli zařazeni pacienti, kteří dokončili předchozí 26týdenní klinické hodnocení uvedeného preparátu. Nyní budou náhodně rozděleni do tří skupin a všichni budou po dobu 225 týdnů užívat 1x za den tabletku s přípravkem ONO-4641 - každá ze tří skupin přitom bude mít jinou dávku: 0,15 mg, 0,1 mg a 0,05 mg.

ONO-4641 je druhá generace tabletkového modulátoru sfingosin-1-fosfátových (S1P) receptorů, známého pod označením fingolimod (obchodní název léku je Gilenya). Tyto modulátory S1P1 receptorů mají ojedinělý mechanismus účinku - omezují expresi receptorů S1P1 a redukují tak únik lymfocytů z lymfatických uzlin. Díky tomu je následně omezen vstup prozánětlivých lymfocytů do centrálního nervového systému, nastává redukce patologické autoimunitní odpovědi u RS.


Zpět