Na ECTRIMS 2015 přednášeli 3 čeští neurologové

12.10.2015 16:23

Na prestižním kongresu Evropského výboru pro léčbu a výzkum roztroušené sklerózy (ECTRIMS) nechyběli letos v Barceloně mezi přednášejícími dva neurologové působící v RS centrech v České republice. Nejprve v zahajovací den, tedy ve středu 7. října 2015 ráno přednášela prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.,
vedoucí lékařka Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí v Praze, která v rámci vzdělávacího kurzu, jemuž spolupředsedala, promluvila k zájemcům v sále C na téma Defining Suboptimal Response: When and How to Escalate MS Therapy (Definování nedostatečné odpovědi na léčbu: Kdy a jak léčbu RS stupňovat).
Ve čtvrtek 8. října 2015 odpoledne prezentoval v sále B MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.
z tétož RS centra klinickou studii nazvanou Combining Clinical and MRI Predictors Enhances Prediction of 6-year Disability After First Clinical Event Suggestive of Multiple Sclerosis (Kombinace prognostických ukazatelů z klinického obrazu a z MRI zlepšuje předpověď vývoje invalidity po prvním klinickém projevu podezřelého z možné roztroušené sklerózy). Podrobnosti najdete zde.
Následující den, tedy v pátek 9. října 2015 dopoledne pak v největším přednáškovém sále A prezentovala prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

mezinárodní výzkum nazvaný Durable Efficacy of Alemtuzumab on Clinical Outcomes Over 5 Years in Treatment-Naive Patients With Active Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis With Most Patients Not Receiving Treatment for 4 Years: CARE-MS I Extension Study (Pět let přetrvávajicí účinek alemtuzumabu (lék Lemtrada - pozn. red.) na klinický stav u dříve neléčených pacientů s aktivní roztroušenou sklerózou v relaps-remitentním stadiu nemoci, přičemž většina pacientů 4 roky po podání alemtuzumabu nepotřebovala žádnou léčbu: Prodloužené klinické hodnocení původní studie nazvané CARE MS-I). Podrobnosti najdete zde.

Nebyli to však jediní čeští neurologové, kteří na ECTRIMS 2015 přednášeli - cenu za nejlepší poster si z Barcelony odvezlo pět různých výzkumných týmů, a v zastoupení svých švédských kolegů ji převzala i MUDr. Lenka Nováková,
která se specializuje na RS v rámci své práce na oddělení klinických neurověd a rehabilitace při Univerzitě v Göteborgu, Švédsko. Svým vystoupením a prezentací jednoho z pěti oceněných posterů zastoupila v poslední den kongresu MUDr. Markuse Axelssona, Ph.D., který měl tuto výzkumnou práci na ECTRIMS prezentovat, ale nebyl právě přítomen v sále. Jejich poster nese název CSF Biomarker Levels of Inflammation and Degeneration in Relapsing MS Following Switch to Fingolimod From Other Disease Modifying Therapies (Hladiny biomarkerů v mozkomíšním moku, které signalizují zánět a degeneraci, po přechodu z jiných léků ovlivňujících průběh nemoci na fingolimod (lék Gilenya - pozn.red.)). Podrobnosti najdete zde.

Při závěrečném ceremoniálu v sobotu 10. října 2015 byla prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. jmenována doživotní čestnou členkou ECTRIMS. Stejný titul převzal v Barceloně i její dánský kolega, prof. MUDr. Per Soelberg Sørensen, Dr.Sc, šéf specializovaného RS centra v Kodaňské univerzitní nemocnici.

Zpět