MT-1303, fáze II

26.02.2015 18:17

V prosinci 2012 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) multicentrickou randomizovanou dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou studii II. fáze s paralelními skupinami ke stanovení dávky s hodnocením bezpečnosti a účinnosti tří různých perorálních dávek MT-1303 podávaných po dobu 24 týdnů u pacientů s releps-remitentní roztroušenou sklerózou. Do tohoto klinického hodnocení se zapojilo osm odborných neurologických pracovišť v ČR.

Účastníci této studie jsou rozděleni do čtyř skupin, přičemž jedna dostává po dobu 24 týdnů placebo a zbývající tři skupiny dostávají tabletky zkoumaného preparátu, a to v jedné ze tří dávek - nízké, střední a vysoké.

MT-1303 funguje na podobné bázi jako tabletky již schváleného léku Gilenya - je to tedy antagonista sfingosin-1-fosfát receptoru na lymfocytech (blokuje schopnost lymfocytů vystupovat z lymfatických uzlin, díky čemuž neproniká do mozku a míchy tolik patogenních lymfocytů, které při RS poškozují tkáň centrálního nervového systému).  

Zpět